Diamantboringer Trollheimen Kraftanlegg.

8Formålet med boringene var grunnundersøkelser i forbindelse med damanleggene Follsjø og Gråsjø. Det ble boret 12 hull med samlet borlengde 390 meter. Det vises til NGU Rapport nr. 556: Geologiske undersøkelser ved Follsjø dam og Gråsjø dam.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
556 B
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport