Diamantboringer Storeng og Molvik skjerp, Oksfordhamn.

Boringen foregikk på grunnlag av anomalier fra geofysiske målinger utført i 1953, jfr. GM Rapport nr. 108. Det ble boret i alt 360 meter fordelt på 11 hull.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
118
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms