Diamantboringer og vanngjennomgangsmålinger ved Nordre Straumsund Brusted, Øygarden, Hordaland.

For å undersøke brufestene for prosjektert bru over Nore Straumsund er det boret to diamantborhull på henholdsvis 39,25 m. og 40,00 m. BORHULL NR. 1 er boret i brufestet på Straumøy, og har her en grå finkornet, finstripet gneis med enkelte smale amfibolittiske og kvartsittiske bånd. BORHULL NR. 2 er boret i brufestet på Sauøy. Her er det en middels til grovkornig svakt rødlig gneisgranitt som ofte er rik på amfibol og glimmer (biotitt). Borkjernene er fraktet til NGU, Trondheim. Geologisk beskrivelse av kjernene er utført av geolog Sverre Svinndal, og de geologiske borrapportskjemaene finnes som bilag. Kjernekassene er fotografert av NGU's fotograf I. Aamo, og bildeplansjene finnes som bilag.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
942
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland