Diamantboringer og magnetiske målinger Langø Gruber.

Langø Gruber fikk kr 120 000 til undersøkelse av jernmalmreservene mot dypet av grubene. Inntil kr 45 000 skulle kunne nyttes til ortdriving for å få angrepspunkter for diamantboringer. Det ble drevet to tverrslag og fra hvert av disse ble det boret to hull mot dypet. Foruten disse 4 hull ble det boret 3 hull fra dagen. Tilsammen ble det boret 756,50 meter. Det ble utført magnetiske målinger i en lengde av 1 600 meter langs den kjente malmsone. Dessuten ble det gjort forsøk med magnetiske målinger i noen bor- hull.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
355/365
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark