Diamantboringer Moskogaissia Gruber, Birtavarre.

Boringene foregikk på grunnlag av anomalier fra GM's målinger i området i 1953, jfr. GM Rapport nr. 113. Fjellet er tildels dekket av tykk morene som det var meget vanskelig å komme i gjennom. 9 hull på tilsammen ca 850 meter ble boret ned til mineralisert sone. 6 hull på tilsammen 77 meter måtte oppgis før man kommer igjennom morenen. Rapporten inneholder bergartsbeskrivelse av enkelte hull.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
136
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms