Diamantboringer. Mørkvasshei Drangedal herred.

Rapporten omhandler diamantboringer på Mørkvasshei molybdenforekomst i Tørdal, Drangedal kommune i Telemark. Det er gitt opplysninger om boringenes utførelse og resultater (rent teknisk) herunder spesifisering av materialforbruk og omkostninger samt en detaljert spesifisering av tidsforbruket ved boringen. Det ble boret i alt 12 hull med en samlet lengde på 604,90 m. Det er ikke gitt noen geologiske opplysninger. (LPN 1986)

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
389/B
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark