Diamantboringer Øksnanuten Sandnes.

Boringene ble foretatt for å undersøke en uranmineralisert gneis. Det ble boret 3 hull med samlet borlengde 120 meter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
361/B
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland