Diamantboringer i Boen kvartsforekomst, Tveit, Vest-Agder.

Hensikten med diamantboringen var en kvalitativ bestemmelse av kvartsen i forekomstens sydligste del. Kvartsbreksjen er omlag 7 km lang, og med tverrmål fra 6 til 10 m i nord til omlag 100 m i syd. Kvartsen er gjennomgående sterkt oppsprukket, ofte sterkt mylonittisert og porøs. Resultater fra boringene og kjemiske analyser; Konsentrasjonene av SiO2 og Al2O3 varierer relativt mye, men de korrelerer på en slik måte at et høyt SiO2-innhold som regel medfører et tilsvarende lavt Al2O3-innhold. Konsen- trasjonene av P2O5 må karakteriseres som meget gunstige. En serie flisighets- og sprøhetsmålinger av stuffer fra prøvebruddet viser at kvartsen er såpass god at den dekker de fleste krav som stilles til asfalt- tilslagsmateriale. Kvartsens farge er i høyeste grad positiv, da lyse veg- dekker forhåpentligvis vil bli mer og mer aktuelle. Å uttale seg om feltet etter bare denne ene serie lar seg ikke gjøre uten med systematisk prøve- taking.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
753
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder