Diamantboringer Gæssemaras.

Det ble boret 2 hull med samlet lengde 197,70 meter. Boringene foregikk på basis av blokkleting og geofysiske målinger.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
252 D
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark