Diamantboringer Følstad Jernmalmfelt Vågan.

Boringene foregikk på grunnlag av resultatene fra magnetiske målinger, jfr. GM Rapport nr. 147 og nr. 178. Det ble boret ett hull som ble påsatt horisontalt fra en stoll og boret i en lengde av 89,51 meter. Det ble truffet to 5 cm. soner og en 40 cm. sone av magnetitt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
215
Page number:
1
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland