Diamantboringer Eiterdalen Ballangen.

Formålet med boringene var å undersøke en nikkelforekomst. Det ble boret 6 hull av samlet lengde 300,10 meter. Se forøvrig NGU Rapport nr. 515 B over elektromagnetiske målinger i området, samt NGU Rapport 591 over resultatene av boringene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
574
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland