Diamantboringer Bidjovagge.

Boringene var et ledd i undersøkelsene av kobberforekomstene i Bidjovagge og foregikk på basis av forutgående geofysiske målinger. Det ble boret 7 hull med samlet lengde 713,60 meter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
252 C
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark