Diamantboring ved Nyseter Zn-gruve.

Diamantboring i Nyseter gruve har påvist postmagmatisk omvandling både i Grua granitten og de tilstøtende meta-sedimenter som er omvandlet til granat-pyroksen, pyroksen og epidot-amfibol skarn. Det ble ikke funnet nye partier med sinkblendemalm. De mineraliserte partier som ble påvist besto hovedsakelig av pyritt og magnetitt. Særlig kvartsbreksjen i Borhull 3 var anriket på disse mineraler og dette forklarer sannsynligvis den høye IP-effekt i den østlige del av gruvefeltet. Borhullene har klart avgrenset mulige malmreserver til under Tveitmarkstollens nivå i den vestlige del av gruvefeltet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1575/18B
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland