Diamantboring ved Kisgruva.

Data fra tidligere diamantboringer fra Kisgruva er sammenstilt og analysene samlet. Rapporten omhandler videre diamantboringer utført i USB-regi i 1978, tilsammen 537,60 m fordelt på 7 hull. Kisgruve-mineraliseringene er en fahl- bånd-type med kobber og sink. I tillegg fører kisen omkring 400 g/t Se, og 10 g/t Ag. Det er gjort en økonomisk vurdering av mineraliseringene datert mai 1981. Konklusjonen er at forekomsten kan inneholde 2-3 mill. t. kis, og at det bør søkes utmål på den.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1650/7B
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud