Diamantboring og hullavviksmåling i Rødalen, vest for Røsjøen, Røos.

Oppgaven gikk ut på diamantboring på den elektromagnetiske dypanomalien i området 1/2 - 1 1/2 km. vest for Røsjøen. Det skulle bores 2 nye dyphull og eventuell boring etter avkiling i disse to hullene og i borhull 104 som var boret tidligere. Hullene var antatt å bli 500 - 600 m. Det skulle også utføres hullavviksmålinger. Det ble boret et nytt langhull nr. 134. Dette ble boret til et dyp av 678,55 m. Det ble videre boret to hull etter avkiling i hull nr. 104. Disse hullene har fått betegnelsene 104 A og 104 B. 104 A ble avkilet mot N med en kile plassert på 363,60 m., og hullet ble boret videre til et dyp av 573,80 m. Det andre hullet ble boret med avvik mot S med to kiler plassert på 353,75 m. og 444,85 m., og det ble boret ned til et dyp av 575,80 m.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
816 A
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport