Diamantboring og hullavviksmåling i Rødalen ved Kongens Gruve, Røros.

Oppdraget gikk ut på diamantboring og avviksmåling av borhullene i forbindelse med malmgeologiske undersøkelser i Rødalen i området ved Kongens Gruve, Røros. Det ble boret 8 hull på tilsammens 1859,50 m. og 4 av hullene ble avviksmålt med et elektromagnetisk Craelius-instrument. Logging og analysering av kjernene ble utført av oppdragsgiver.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
751
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport