Diamantboring og diverse ingeniørgeologiske undersøkelser ved Eidfjordanleggene.

Rapporten inneholder resultatene fra 1. Geologiske undersøkelser og diamantboring ved Veivatn. 2. Geolgiske undersøkelser ved damsted Omkjellvatn. 3. Moreneundersøkelser i Rjoandalen og Vassetelvområdet. Diamantboringene er utført av NGU under ledelse av Odd Gausdal.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
717, 691
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport