Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand.

I forbindelse med en linjeomlegging på Vestfoldbanen syd for Holmestand stasjon er det boret to hull på henholdsvis 47 m. og 30 m. plassert ved Km. 90,12 og Km. 90,25. Boringen ble utført i tidsrommet 22/4 - 4/5 1968. Det er boret med utstyr for 32 mm. kjerne og kjernekassene er sendt til NGU, Trondheim. Borkjernene er beskrevet av geolog Sverre Svinndal og kjernebeskrivelse finnes på egne skjemaer. I hull nr. 1 er det en normal basalt som stort sett er frisk og hel og antas ut fra vurdering av kjernen ikke å gi spesielle anleggstekniske problemer. Hull nr. 2 starter i basalt men går etter 2 m. over i trachytt som har nokså mye tynne, dårlige sammenkittede slepper og stikk som kan gi en del vanskeligheter. De siste 3 m. av hullet viser imidlertid ganske bra fjell og dette område er omtrent i den planlagte tunneltraseen.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
815
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vestfold