Diamantboring, blokkuttak og detaljert geologisk kartlegging av kleberstein ved Storbekken, Lierne kommune, Nord-Trøndelag

Det er utført en detaljert geologisk kartlegging av ultramafittkroppene i Storbekken - Seterbekken området. I randsonen til kroppene er det utviklet kleberstein med varierende tykkelse, Klebersonene er kartlagt. Resultatet er presentert på kart i M 1:10 000. En av kroppene, Brians kuppe. er kartlagt i M 1:1000. Klebersteinen som omgir en serpentinitt i Brians kuppe er undersøkt med diamantboring i 7 profiler. Det er estimert en geologisk reserve av kleberstein på 70 000m3. Serpentinitten som omhylles av kleber er dels en breksje og har dels metamorft utviklede, opptil 5 cm store olivinkrystaller. Serpentinitten har et dekorativt mønster med kraftig grønn farge, som dels er grålig på grunn av et talkinnhold. Reserven av serpentinitt er estimert til 45 000m3. Klebersteiner er av god kvalitet og økonomisk interessant. Også serpentinitten kan ha et økonomisk potensiale. Det er tatt ut blokk med størrelse ca. 1 tonn av kleberstein og serpentinitt som blir testet kvalitetsmessig, og i markedet, av Granitt - Kleber AS. Neste skritt, dersom testene er positive, i utviklingen av feltet er planlegging av drift. Flere av de ultramafiske kroppene med kleber i randsonen ble testet med boring. Dette var orienterende boringer som ikke gitt grunnlag for å beregne reserve. Likevel har boringene sammen med kartleggingen vist at Kosekroken og Klebermyra har kleberreserver med et økonomisk potensiale. Kvemoskiferen i det samme området er også en interessant naturstein som det er gjort prøveuttak av. Det foreslås at skiferen i området Kvesjøen - Lauvsjøen kartlegges. Det anbefales videre at det lokaliseres et bedre sted for drift enn i det tidligere prøveuttaket.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2003.086
Page number:
54
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport