Diamantboring av klebersteinsforekomst, Bubakk, Tynset, Hedmark.

Forekomsten var i drift før arkeologiske funn av klebersteinsgryter i 1969. I 1972 foretok NGU en geologisk undersøkelse av forekomsten med tanke på ny drift utenfor de arkeologisk interessante feltene. Denne rapporten inn- eholder resultater fra kjerneboringer sommeren 1974. Boringen har vist at det er tilstrekkelige mengder av restaureringsmateriale til Nidaros Dom- kirke i uoverskuelig framtid. Kvaliteten er blant det beste som er kjent i Norge. På bakgrunn av NGU's flerårige undersøkelse av kleber-talk-fore- komster over hele landet, må Bubakk karakteriseres som en sjeldenhet. Det anbefales derfor å sette forekomsten i produksjon igjen. Boringen viser at det er drivverdige partier utenom de kjente grytefeltene. Drift kan derfor pågå uten at grytepartier blir berørt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1312
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark