Det 7.seminar om hydrogeologi og miljøgeologi 1997

3. og 4.november 1997 arrangerte faggruppe for geokjemi og hydrogeologi sitt 7.seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi på Knut S.Heiers konferansesenter ved NGU i Trondheim. 118 deltakere var påmeldt totalt med ca 90 deltakere på hver av dagene. På seminarets første dag ønsket vi på tradisjonelt vis å ta pulsen på prosjekter som er igang eller nylig er avsluttet innenfor miljøgeokjemi og hydrogeologi i Norge. Bidragene omfattet bl.a. modellering, Gardermobanens problemer, bruk av grunnvarme, istidens innflytelse på ytelsen i borebrønner, og geokjemisk kartlegging henholdsvis kontinentalt, i Trondheim og i bore- brønner. Den andre dagen var temaet "naturlig mineralvann". Norge har åpenbart gode muligheter for eksport av drikkevann som sådan, men ikke alle synes å ha et like edruelig forhold til temaet dersom vi skal tolke den senere tids avisoppslag. Programmet omfattet geologi/kjemi, lovverket og case studies. De inviterte foredragsholderne representerte flere aktører i markedet og innen forvaltning og forskning, og dagen ble avsluttet med en debatt over temaet: "Potensialet for norsk produksjon av naturlig mineralvann - betinget av geologi, helse eller markedsføring?" Programmet for seminaret er gjengitt fremst i rapporten, og sammendrag av foredragene er deretter presentert kronologisk i henhold til programmet. Bakerst finnes en oversikt over seminardeltakerne med adresser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.150
Page number:
41
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport