Det 23. NGU-seminar om hydrogeologi og miljø, 11.-12. mars 2014. Grunnvann i min kommune

Rapporten presenterer program, deltakerliste og sammendrag av foredrag og postere fra det 23. NGU-seminar om hydrogeologi og miljø: "Grunnvann i min kommune", holdt 11.-12. mars 2014 i Trondheim. Første dag er øremerket "Grunnvann i min kommune" mens andre dag omhandler ulike grunnvannsfaglige aspekter som er aktuelle i Norge i dag. Temaene spenner over grunnvann til oppvarming og kjøling, drikkevannskvalitet, grunnvann i byområder, databaser, modellering, feltkartleggingsteknikker og overvåkningsmetodikk. Det blir også en ekskursjon til nabokommunen Melhus hvor grunnvann brukes til oppvarming i flere store bygg. 47 seminardeltakere er registrert hvorav 34 er eksterne og 10 er studenter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2014.012
Page number:
39
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 2010 - 2015
Project nr:
336500