Dekkmasser til Brennevinsmyra fyllplass.

Det er små muligheter til å finne dekkmasser på land i nærheten av søppel- fyllplassen. Masser fra sjøbunnen er et aktuelt alternativ til transport av masser fra mer fjerntliggende områder. På sjøbunnen utenfor Tregde er det muligheter til å finne sand og grus. Det er nødvendig med undersøkelser på stedet før evt. drift startes.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-75088 B
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder