Datarapport fra oppfølgende undersøkelser av PAH (16)-konsentrasjoner i 3 asfaltkjerner fra Kristiansand og Oslo

Etter NGU-rapport 2006.029 "Kartlegging av PSB, PAH og tungmetaller i asfaltdekker fra områdene Kristiansand, Oslo og Bergen" ble det bestemt å foreta en oppfølgende undersøkelse av tre asfaltkjerner med høye konsentrasjoner av PAH-16. Disse tre kjernene ble delt opp i ulike asfaltlag, og PAH-16 ble bestemt i hvert enkelt lag. Det ble funnet lave konsentrasjoner av PAH-16 i de øvre og nyere asfaltlag, mens høye konsentrasjoner (opp mot 570 mg PAH-16/kg) ble funnet i det dypeste asfaltlaget. De høye ÅAH-16-konsentrasjonene i to prøver fra Kristiansandområdet domineres av phenanthrene og fluoranthene. Den høye PAH-16-konsentrasjonen i prøven fra Osloområdet domineres i tillegg av pyrene, benzo(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene og benzo(a)pyrene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.065
Page number:
10 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Kartlegging av PCB i asfaltdekker
Project nr:
312600