Databasesystem for gravimetrimålinger.

Rapporten inneholder systemdokumentasjon og brukerveiledning for programsystemet som er bygd opp rundt databasen for gravimetrimålinger - GRABA. Databasen omfatter målinger fra hele Norge. Programsystemet omfatter rutiner for: - innlegging, endring og sletting av målinger i databasen - utplukk fra databasen for modellberegninger og kartproduksjon - bygging av streamfil for uttegning av kart - informasjon om innholdet i databasen Alle rutinene er kort beskrevet. Oppdraget er utført som hovedoppgave ved Trondheim IH.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.088
Page number:
74
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport