Database over industrimineral forekomster i Nord-Trøndelag og Fosen, foreløpig versjon.

Rapporten gir en oversikt over samtlige forekomster av Industrimineraler i Nord-Trøndelag og Fosen. Rapporten gir navn, forekomstnr. UTM koordinater samt en kortfattet beskrivelse av alle forekomstene. Rapporter fra NGUs arkiv og bergarkivet er også knyttet til forekomstene. Sammen med rapporten følger en diskett med et database program for PC der søk og utlisting av forekomstene kan gjøres.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.267
Page number:
75
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport