Database for malm og mineraler (DAMAMI) - Nordland. Beskrivelse av koderingsprosedyre og oppslag.

I januar 1988 søkte NGU økonomisk støtte fra Nordland Fylkeskommune for etablering av en database for malm- og mineralforekomster i fylket. Begrunnelse for søknaden: - Ønske om en omfattende test og videreutvikling av databasen DAMAMI, ved koding og registrering av forekomster. - Innhente erfaringer om hvordan data bør kodes, og hva slags type data som bør kodes for de enkelte forekomster. - Nordland fylke har et bredt spektrum av ulike typer økonomisk utnyttbare malm- og mineralforekomster. Rapporten er først og fremst skrevet for personer som seinere skal registrere data i DAMAMI. Den omtaler også de søke- og oppslagsrutiner som er utviklet pr. 31.03.1989. En kort oppsummering av innholdet i rapporten; databasens datastruktur, beskrivelse av innholdet i dataobjekter, inndeling i regioner/ delregioner, steg-for-steg-beskrivelse av koding av forskjellige typer objekter, eksempel på koding av forekomst, søking i databasen. Fullstendig liste over kodete objekter, litteraturreferanser, liste over navn som er registrert i databasen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.072
Page number:
184
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland