Database for alle geologiske opplysninger om den prekambriske geologien på Kvaløya, Troms fylke.

Rapporten inneholder beskrivelse av geologien på Kvaløya, Troms fylke. Beskrivelsen er basert på eget feltarbeid utført somrene 1990 og 1991 og laboratorieundersøkelser. Videre fra trykte publikasjoner og kart og upubli- sert materiale vesentlig fra geologene: Arild Andresen, Richard Binns og Kåre Landmark. Rapporten er ment å være en database for alle geologiske opplys- ningene sammen med referanseliste og blir løpende oppdatert. Rapporten er derfor skrevet med hjelp av tekstbehandlingsprogrammet WordPerfect 5.1 på diskettfil KVALPC. Dette er gjort for at leseren kan få den siste teksten og lett kan søke i den. Rapporten beskriver kun de prekambriske bergarter. De autoktone senprekambriske og kaledonske bergarter samt forkastninger og skjærsoner beskrives på lignende måte i egne rapporter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.104
Page number:
38
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms