CP- og VLF-målinger Alsvåg gruve

Hensikten med målingene var å undersøke den tidligere kjente kisforekomsts utstrekning og dyptgående. Målingene indikerer at den tidligere kjente kisforekomst har en utstrekning langs strøket på ca. 250 m og et dyptgående på 100-200 m. VLF-målingene påviste to nye soner innenfor måleområdet. Viser prøvetaking at disse sonene kan være av økonomisk interesse, bør nye CP-målinger vurderes.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1800/35C
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland