CP-målinger på Ertelien Ni-forekomst

Hensikten med målingene var å undersøke de tidligere påviste ledernes ut- strekning og dyptgående. Den sterkeste EM-indikasjonen ut fra målingene i 1946 (GM rapport nr. 53) ble valgt som jordingspunkt. Målingene viser at det i norittens NØ-lige del er et ca. 50 000 m2 stort om- råde med vesentlig bedre ledningsevne enn i noritten forøvrig. Dette området er trolig sterkere mineralisert enn resten av noritten, og beregnet dyp på denne impregnasjonen er ca. 1 000 m. De tidligere påviste ledere ligger inne i dette ledende området. Dette forhold gjør at det ikke kan antydes noe dyp på disse ledere. Det anbefales utført IP/ledningsevnemålinger på en lignende norittplugg ca. 1 km lengre nord. Denne plugg går ikke i dagen, og de anbefalte målinger vil gi tileggsopplysninger om dypet, samt lokalisere eventuelle bedre ledende områder inne i pluggen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1650/8C
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud