CP-målinger Kodal Andebu, Grøsli Gruve Flesberg.

Det foreligger ingen formell rapport over målingene. Resultatene av målingene over Kodalforekomsten ble meddelt oppdragsgiver Norsk Hydro A/S i et brev samt et kart som viser potensialbildet over forekomsten. I tillegg til de ordinære CP-målinger i Kodal ble det foretatt ledningsevnemålinger på bakken og i de borhull som det ble jordet i. Den foreløpige konklusjon ut i fra CP-målingene over Kodalforekomsten: 1. Forekomsten går minst 1000 meter mot dypet, muligens betydelig dypere. 2. Det er ikke funnet grunnlag for å anta at fallet flater ut mot syd i de øverste 1000 meter. Det nevnte brev og kartbilag ligger i NGU's arkiv. Når det gjelder Grøsli gruve så viste det seg at borhullene som det skulle jordes i var tette. Målingene ble derfor ikke utført.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1344
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport