CP-målinger i Jomafeltet

Rapporten meddeler resultatene fra CP-målinger i Jomafeltets østlige del i perioden 20. til 30. juli 1981. CP-kotekart er tegnet sammen med tilsvarende kart fra CP-målingene i feltets vestlige del sommeren 1978.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1854
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport