CP-målinger i Grimelifeltet

Rapporten meddeler resultater fra CP-målinger ved Grimeli og Vågedalen gruver. Hensikten var å få bedre kjennskap til malmsonenes laterale utstrekning samt å bestemme lengdeutstrekning mot dypet. Lengden langs fallet ble ved Grimeli antydet til 600-200 meter og i Vågedalen 500 -200 meter. En optimistisk beregning av malmreservene anyder størrelsesorden 2 mill. tonn, som antas å være for lite til at økonomisk drift kan startes.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1800/53C
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport