CP-borhullsmålinger ved Bleikvassli Gruber i 1998, Hemnes, Nordland.

For vurdering av mulig gjenåpning av gruva ble det sommeren 1998 utført et omfattende borprogram i Bleikvassli for påvisning av eventuell ny malm langs hovedmalmens vestflanke. NGU fikk i oppgave å teste om en ved bruk av CP-målinger kunne følge mineraliserte nivåer og strukturer fra borhull til borhull, og dermed ha en bedre styring på boringene. I motsetning til tidligere CP-målinger i gruveområdet har årets målinger vist at bruk av CP-målinger gir nyttig tilleggsinformasjon. Selv om boringene ikke påviste nye malmfunn, gav CP-målingene informasjon om utbredelsen av malm- og grafittnivåene i denne delen av gruveområdet. Dette hadde stor betydning, spesielt i forbindelse med hvor langt de negative hullene skulle bores.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.004
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland