CP-borhullsmålinger Joma-Syd, Røyrvik, Nord-Trøndelag

I forbindelse med Grong Grubers boringer i sydfeltet, har NGU utført CP-mål- inger i tilsammen 8 borhull. Hensikten med målingene var å fastlegge de på- viste mineraliseringenes utstrekning. Målingene har vist at mineraliseringen på 350m dyp i borhull D162, tilhører et mineralisert nivå som strekker seg sørover til borhull D182. Dette borhull viste seg å være boret for kort, men måledata indikerer at det mineraliserte nivået vil nås etter maksimum 30 meters forlengelse. Denne mineraliseringen har dermed en betydelig større utstrekning enn det som var konklusjonen fra målingene på bakken i 1992. Variasjonene i potensialfallet langs det minerali- serte nivået, indikerer at det består av partier med impregnerte og mere kom- pakte mineraliseringer. Mineraliseringen som var påvist på 388-391m i borhull D182, tilhører et høyere mineralisert nivå. Nivåets areal er trolig av samme størrelse som det under- liggende, og med best ledningsevne (mest massivt) mot sør.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.098
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport