CP bakke- og borhullsmålinger, Grøsli grube.

Cp-målinger med jording i tre forskjellige ledende linser ble utført i tiden 6. juni - 15. juni 1977. Tolkningen gir en modell hvor det malmførende laget ligger i et foldesystem. Malmen synes å ligge i foldekneet i en isoklinal fold mens sjenklene er ledende på grunn av bl.a. magnetkisimpregnasjonen. En regner det for lite sannsynlig at malmmineraliseringen er av økonomisk interesse. I store trekk gir undersøkelsene godt samsvar med tidligere CP-målinger (NGU rapport nr. 1224) og EM-målinger (NGU rapport nr. 1535).

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1591
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud