The content of mercury in rock formations around lake Mjøsa. Field work 1983.

Som et ledd i hovedoppgave ved Universitetet i Geneve er det samlet inn 35 prøver av bekkesedimenter, 121 bergartsprøver og et mindre antall prøver av morene og bekkemoser. Prøvene er fraktet til Geneve for analyse. Gjenparter finnes ved NGU.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2102
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport