Byggeråstoffene sand, grus og pukk i Norge. Verdisetting av nasjonalt og regionalt viktige forekomster

Verdien av byggeråstoffene sand, grus og pukk (knust fjell) for de nasjonalt og regionalt viktige forekomstene beløper seg på 467 mrd. NOK (2011 kroner) Beregningen baserer seg blant annet på data som produsentene oppgir i forbindelse med mineralstatistikken. Beløpet er foreløpig en prognose fordi reservegrunnlaget som produsentene oppgir, ofte er svært usikkert. Siden beregningen kun er utført for de nasjonalt og regjonalt viktige forekomstene, ansees prognosen for å være konservativ. I rapporten er verdien fordelt på reserver eller ressurser etter en standard klassifikasjon (FRB-standarden) som bergindustrien i Norge, Sverige og Finland anbefaler å bruke. Virksomheten i forekomsten, driftsforhold og grunnlaget for bestemmelse av tonnasjen er vektlagt ved inndeling i forhold til klassifikasjonen. Det beregnede ressursgrunnlaget for de nasjonalt og regionalt viktige forekomstene er totalt på 8.282 millioner tonn. Ut fra salgstall for 2011 tilsier dette en levetid på over 100 år.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2012.062
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mineralressursutredninger
Project nr:
346600