Byggeråstoff i Buskerud, Telemark og Vestfold 2000: en statusrapport

I samarbeid med fylkeskommunene i Buskerud, Telemark og Vestfold ble det i 2000 utført en rekke prosjekter innen byggeråstoffer, hovedsaklig rettet mot natur- stein. Prosjektene har omfattet prøvetaking, kartlegging og vurdering av økonomisk kvalitet. I rapporten presenteres årsstatus for de følgende delprosjekter: Geofysiske målinger Rombeporfyr, Vestfold Lardalitt/foyaitt, Vestfold Tønsbergitt, Vestfold Skifer i Vinje, Telemark Larvikitt, Telemark Skogen noritt, Telemark Tråkfjell granitt, Telemark Utvalgte granitter, Telemark Hornblendegneis, Telemark Veggli skifer, Buskerud Kvartsmylonitt i Hemsedal, Buskerud Garnosbreksje ved Nesbyen, Buskerud Pukk i Grenland

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.131
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport