Bruk av mineralressursdata i Meløy kommunes arealplanlegging

Målet har vært å legge til rette det geologiske datagrunnlaget for bruk i arealplanleggingen i kommunen, og arbeidet har vært organisert i form av et prosjekt der representanter fra kommunen, fylkeskommunen og NGU har deltatt. Kommunens forekomster av mineralressurser er forsøkt klassifisert etter betydning som økonomisk ressurs.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.085
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland