Bruk av kulemølle og micro-Deval for tilslagsmateriale til vegformål. En vurdering av kravspesifikasjonen.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ved etablering og ajourhold av Grus-, pukk- og steintippdatabasen utført en rekke materialtekniske analyser, både etter gamle og nå nye felles europeiske metoder, som danner grunnlag for å kunne vurdere kravspesifikasjonen ved overgang til de nye testmetoder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2014.040
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Miljøvennlige vegdekker
Project nr:
331700