Bruddsone geometri og grunnvannsstrøm; resultater fra bruddstudier og testboringer i Sunnfjord

Rapporten beskriver resultatet fra arbeider som er utført for å teste en hypotese; grunnvannspotensialet er størst i marginaldelen av bruddsone-lineamenter. For å belyse problemstillingen er det fremskaffet følgende bakgrunnsmateriale: (1) Et stort datasett på bruddsystemer, (2) Resulater fra fem brønnboringer inn mot lineamenter, (3) analyser av vannkjemi, og (4) en statistisk analyse av brønndatabasen. (...) Det synes derfor klart at nesten alle vanninnslag forekommer i marginaldelen til lineamentene, og muligens i sentraldelen. Konklusjonen fra boringene er derfor at lineamentenes marginaldel har det største grunnvannspotensialet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.017
Page number:
68
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport