Bromerte flammehemmere i isolasjonsmaterialer

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har bestemt innholdet av bromerte flammehemmere fra ulike isolasjonsmaterialer i 50 prøver. Prøvene er samlet fra ulike typer bygg (boligblokker, kontorbygg, næringsbygg og skolebygg), og prøvematerialet er representert med ulike typer isolasjonsmaterialer (som cellegummi, glassull, fuge og annen isolasjon). Undersøkelsene viser at: - Av de bromerte flammehemmere som er påvist i dette prøvematerialet, er det klart at det i størst grad er påvist i cellegummi. - Det er de forbindelsene med høyest bromeringsgrad som også har de høyeste konsentrasjonsnivåene i materialet. - 32 % av prøvene har nivåer av BFH som overstiger grensen for farlig avfall på 0,25 vektprosent.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2008.081
Page number:
29 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre oppdrag miljøkjemi
Project nr:
296000