Brønnskadesak - Sellevold i Lindås kommune.

Sammenheng mellom tapping av borebrønn i fjell og vannmangel i gravd brønn vurderes. Det kan ikke påvises direkte sammenheng ut fra de geologiske forhold, men den gravde brønnen skal ha blitt vesentlig dårligere etter at borebrønnen ble tatt i bruk. Forslag til pumpeforsøk er beskrevet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-80065
Page number:
5
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland