Brønnskade.

En gammel gravet brønn var blitt forurenset. Rapporten gir en vurdering av om veiarbeid i nærheten hadde påvirket forholdene i negativ retning.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-75136
Page number:
4
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud