Brønner Tunnhovd - anlegget. Øygardsgrend.

Det skulle gis en vurdering av om et tunnelanlegg hadde skadet noen brønner. En vurdering av 4 eiendommer ble gitt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00358
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud