Brønnboringsteknologi og kartlegging, opprensking av forurenset grunn. Rapport fra studiereise i USA juni 1989.

En studiereise til USA i juni 1989 ble foretatt for å vurdere brønnborings- teknologi og kartlegging, opprensking av forurenset grunn med spesialavfall. Det konseptet en benytter seg av i Norge på brønnboringssiden er et konkurransedyktig produkt sammenlignet med vanlig praksis i USA. Spesielt mebilitet, pris og tidsforbruk er bedre etter norsk praksis. Innen for- urenset grunn, kartlegging, opprydding satses det enorme beløp i regi av føderale SUPERFUND, men også i statlige programmer. Det er et stort behov for en videre utvikling på spesielt prøvetakere av jord.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.017
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport