Boring av fjellbrønner, Ingdalshagan Tangvika vannverk

Norges geologiske undersøkelse har boret tre grunnvannsbrønner i fjell for Tangvika/Ingdalshagan Vannverk. Kapasiteten ved korttidspumping ble målt til 180 l/t for Bh 1, 72 l/t for Bh 2 og 650 l/t for Bh 3. Vannanalysene viser at grunnvannet fra Bh 1 har for høyt innhold av jern og aluminium. I Bh 2 har grunnvannet for høy innhold av fluorid og mangan, mens i Bh 3 er manganinnholdet for høyt. Turbiditeten i Bh 1 og Bh 2 er for høy, men forventes å synke ved lengre tids pumping. Det samme gjelder fargetallet i Bh 1. Generelt har grunnvannet i alle brønnene høyt ioneinnhold og stor konsentrasjon av natrium og/eller kalsium. Vannverket anbefales å trykke borehullene. For sikker dokumentasjon av kapasi- tet og kvalitet etter trykkingen, er det nødvendig å foreta en tre måneders prøvepumping i brønnene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.123
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport