Borehullslogging med optisk televiewer, KH-02-11, Mannen, Rauma kommune, Møre og Romsdal

NGU har gjort logging med optisk televiewer i et 132 m dypt borehull i det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Det ble logget til 118.7 m. Hensikten var å kartlegge sprekker og sprekkesoner som kan ha betydning for fjellets stabilitet, samt å bidra til å kartlegge størrelsen av det ustabile partiet. Loggingen foregikk i fire etapper parallelt med boringens fremdrift. På grunn av svært oppsprukket fjell ble det boret og støpt vekselvis nedover i hullet. Det er observert en rekke soner med sterkt oppknust fjell og åpne sprekker. Noen av disse sonene/sprekkene har en fallretning tilsvarende ned fjellsiden. Dette kan være ugunstig med hensyn til utglidning. Undersøkelsen kan ikke si noe om utstrekningen av de indikerte sonene. Retning og fall til både foliasjon og sprekker er beregnet. Foliasjonens fallretning er SSV – SSØ. Fjellsidens fallretning ned mot dalbunnen er NNØ-NØ. Dersom sprekkenes eller foliasjonens fallretning er sammenfallende med fjellsidens fallretning, er det mulighet for utglidninger langs sprekker eller foliasjon. I nedre borehull, KH-02-11, er imidlertid foliasjonsretningen inn mot eller langs fjellsiden. Dette kan bety at foliasjonsretningen har mindre betydning for fjellets stabilitet og andre sprekker er nødvendig for å muliggjøre utglidninger.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2012.032
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Strukturgeologi og geofysikk av Mannen ustabile fjellområde, Romsdal
Project nr:
336700