Borehullslogging med optisk televiewer, Bh 2 og Bh 3, Jettan, Nordnesfjellet, Kåfjord kommune, Troms

Nordnorsk Fjellovervåkning har gjort borehullslogging med optisk televiewer i to borehull i det oppsprukne fjellpartiet Jettan på Nordnesfjellet i Kåfjord kommune i Troms. Området er under overvåkning da det er fare for ras ned i Lyngenfjorden. For å kunne kartlegge det ustabile fjellpartiet er det i 2013 boret to hull på 98 og 101 m. Hullene skal også instrumenteres for å registrere bevegelser. På grunn av sterk oppsprekking måtte boring og utstøping av hullet forgå etappevis og logging ble gjort tilsvarende. NGU har prosessert data fra loggingen med optisk televiewer.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2014.016
Page number:
118
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project nr:
340105
Fylke:
Troms